ახალი ამბები
პროკურატურის განცხადება ე.წ. თბილისის განვითარების ფონდის საქმეზე
ე.წ. თბილისის განვითარების ფონდის საქმეზე მსჯავრდებული პირები უზენაესმა სასამართლომ 48 180 960 ლარის გაფლანგვაში დამნაშავედ ცნო, - ამის შესახებ ნათქვამია გენერალური პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა ბრალდების მხარის საკასაციო საჩივარი ე.წ. „თბილისის განვითარების ფონდის“ საქმეზე და გ.ს. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 182-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტითა და ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით (გაფლანგვა, ესე იგი პირის მართლზომიერ მფლობელობაში ან გამგებლობაში მყოფი სხვისი ნივთის დიდი ოდენობით გაფლანგვა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ) გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა. 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე, დანიშნული სასჯელი განახევრდა და საბოლოო სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა.

„გ.უ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 182-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ და ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა. 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე, დანიშნული სასჯელი განახევრდა და სასჯელის უკვე მოხდილი ნაწილის გათვალისწინებით საბოლოო სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 3 წლით, 2 თვით და 8 დღით თავისუფლების აღკვეთა.

დ.ა. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 182-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ და ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა. 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე, დანიშნული სასჯელი განახევრდა და საბოლოო სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 3 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა.

ა.თ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 182-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა. 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე, დანიშნული სასჯელი განახევრდა და საბოლოო სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 3 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა.

დ.ა. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 182-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ და ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა. 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე, დანიშნული სასჯელი განახევრდა და საბოლოო სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 3 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა.

საქმის ფაქტობრივი გარემოებების თანახმად, 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში ქ.თბილისის მერმა - თბილისის მთავრობის თავმჯდომარემ და ამავდროულად მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თბილისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარემ - გ.უ.-მ, ააიპ „თბილისის განვითარების ფონდის“ თავმჯდომარემ - გ.ს.-მ, ქ.თბილისის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის უფროსმა - ა.თ.-მ, რომელიც ამავდროულად იყო მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ქ.თბილისის საორგანიზაციო მდივანი, ქ.თბილისის მერის მოადგილემ - დ.ა.-მ და ძველი თბილისის რაიონის გამგებელმა, ფონდის გამგეობის წევრმა და ამავდროულად მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მთაწმინდის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ - დ.ა.-მ, 2011 წელს, შექმნეს ორგანიზებული ჯგუფი. მათ წინასწარ შეიმუშავეს საბიუჯეტო სახსრების გასაფლანგად დანაშაულებრივი სქემა და გაინაწილეს როლები, რისთვისაც იყენებდნენ სამსახურებრივ მდგომარეობას. აღნიშნული დანაშაულის ჩადენაში მათ დახმარებას უწევდა ძველი თბილისის რაიონის გამგებლის მოადგილე და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მთაწმინდის რაიონული ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი - დ.ჩ.

დანაშაულებრივი გეგმის შესაბამისად, 2011 წლის ნოემბრიდან 2012 წლის 03 ოქტომბრის ჩათვლით, გ.უ.-ს ორგანიზებით გ.ს-ს, დ.ა.-ს, დ.ა.-ს, ა.თ.-ს მონაწილეობით და დ.ჩ-ს დახმარებით აიპ „თბილისის განვითარების ფონდის“ სახსრებით მართლსაწინააღმდეგოდ დაფინანსდა პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წინასაარჩევნო კამპანია, პარტიის ლიდერების შეხვედრები მხარდამჭერებთან და გადახდილი იქნა პარტიული აქტივის ხელფასები. გაწეულ ხარჯს შეხება არ ჰქონდა ფონდის საქმიანობასთან. მთლიანობაში, ხსენებულ პირთა მიერ განხორციელებული ქმედებების შედეგად, მართლსაწინააღმდეგოდ გაიფლანგა დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრები 48 180 960 ლარის ოდენობით.

პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ აქტივისტების სასარგებლოდ ააიპ „თბილისის განვითარების ფონდის“ კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის საქმეზე გ.უ.-ს, დ.ა.-ს, გ.ს.-ს და დ.ა.-ს ბრალი ედებოდათ სსკ-ის 182-ე მუხლის მეორე ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით და მესამე ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით; ა. თ.-ს - სსკ-ის 182-ე მუხლის მესამე ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით; დ.ჩ.-ს - სსკ-ის 25,182-ე მუხლის მესამე ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით.

2018 წლის 28 თებერვალს, ხსენებულ სისხლის სამართლის საქმეზე მოსამართლე მაია შოშიაშვილმა გამოიტანა განაჩენი, რომლის მიხედვითაც: გ.უ.-ს, დ.ა.-ს, დ.ა.-ს და ა.თ.-ს ქმედება გადაკვალიფიცირდა საქართველოს სსკ-ის 333-ე მუხლის პირველი ნაწილზე, ხოლო გ.ს. ცნობილ იქნა დამნაშავედ სსკ-ის 182-ე მუხლის მეორე ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით და ამავე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის. დ.ჩ. წარდგენილ ბრალდებაში გამართლდა.

ბრალდებულებს ამნისტიის გამოყენებით საბოლოო სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრათ: გ.უ.-ს - 1 წლის და 3 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა, დ.ა.-ს, დ.ა.-ს, ა.თ.-ს - 1 წლის და 2 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა, რაც ჩაეთვალათ პირობითად, ხოლო გ.ს.-ს - 8 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა.

გ.უ.-ს, დ.ა.-ს, დ.ა.-ს, ა.თ.-ს და გ.ს.-ს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი საკასაციო წესით არ გაუსაჩივრებიათ და არ მოუთხოვიათ გამართლება წარდგენილ ბრალდებაში.

რადგან გამოძიების ეტაპზე ბრალდების მხარის მიერ ბრალდებულთა ქმედება დაკვალიფიცირდა გაფლანგვით, ხსენებული გადაწყვეტილება კვალიფიკაციის ნაწილში ბრალდების მხარის მიერ გასაჩივრებული იქნა სააპელაციო წესით, თუმცა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2018 წლის 10 დეკემბრის განაჩენით, უცვლელად დარჩა პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენი.

სახელმწიფო ბრალდებამ მიიჩნია, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2018 წლის 10 დეკემბრის განაჩენი არის უკანონო, მსჯავრდებულთა ქმედებას მიეცა არასწორი კვალიფიკაცია და 2019 წლის 9 იანვარს, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საკასაციო წესით გასაჩივრდა უზენაეს სასამართლოში“, - ნათქვამია განცხადებაში.
Print E-mail
FaceBook Twitter
კვირის პოპულარული სიახლე
დღის ამბები
➡ ბორჯომში ინფიცირების ახალი შემთხვევები შემცირდა.
✅ ბორჯომელი მოძღვარი მამა ზურაბი კოვიდ 19-ით გარდაიცვალა;
ინტერაქტივი
ბორჯომსა და მის სოფლებში მიმდინარეობს საზოგაო ინფრასტრუქტურის, წყლის სისტემის, სკვერების, დასასვენებელი სივრცეების და საფეხბურთო მოედნების მოწყობა-განახლება.
ვალუტა
EUR
EUR
1
4.0322
GBP
GBP
1
4.6258
TRY
TRY
1
0.4498
USD
USD
1
3.3255
მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენტის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.
ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს "საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის" პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.