აკმაყოფილებს თუ არა სტანდარტებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ბორჯომში
ბორჯომში მცხოვრები მოსახლეობის უმრავლესობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ყოველდღიურად სარგებლობს. როგორ პირობებში უწევთ მგზავრობა ადგილობრივებს და აკმაყოფილებს თუ არა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ევროპულ სტანდარტებს ამის გარკვევას ჩვენი გადამღები ჯგუფი შეეცადა.


Print